د طالبانو په کړنو د امریکا انتقاد - اشنا

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو کړنې ځپونکی سیاست بللی، په واشنګټن کې د ناټو کیږي، په پېښور کې د انګلیسي ژپې د زدکړې، او د افغانستان او نړۍ نور خبرونه د امریکا غږ اشنا په خبري ټولګه کې وګورئ.