اقتصاد خپرونه

#BBCPashto #BBCPashtoTV #BBCNarayDaWakht
د افغانستان او اوزبېکستان د سوداګرې ګډې خونې جوړېدل افغان اقتصاد ته په څه مانا دی؟
په پاکستاني وګړو د پورنونو اغېز او د کابل په بازار کې د اسعارو بیې له نورو مطالبو سره یادوو
Subscribe for more videos: https://www.youtube.com/c/BBCPashto?sub_confirmation=1
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu7qsdVTUWcI_PclOr8z51Q
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/bbcpashto
Follow us on Twitter: https://twitter.com/bbcpashto
Instagram: https://www.instagram.com/bbcpashto