پنج شهروند تاجیکستان در روسیه به حبس طولانی‌مدت محکوم شدند

پنج شهروند تاجیکستان در روسیه به حبس طولانی‌مدت محکوم شدند