د نېټو د غړو ملکونو سرمشران به یوکرېن سره مرستې په زیاتولو او د خپلې دفاع په موضوعاتو خبرې کوي

د نېټو د غړو ملکونو سرمشران به یوکرېن سره مرستې په زیاتولو او د خپلې دفاع په موضوعاتو خبرې کوي
امریکايي صدر ویل پوټن د یوکرېن د محکوم کولو نه بغېر بل څه نه غواړي، چې د یوکرېن جمهوریت ختم کړي، د یوکرېن ثقافت او دنیا د نقشې نه یوکرېن حذف کړي. بایډن زیاته کړه چې پوټن به په یوکرېن نه ودرېږي خو یوکرېن به د پوټن مخه نېسي