هژده نفر در حادثۀ ترافیکی در هند جان باختند

هژده نفر در حادثۀ ترافیکی در هند جان باختند
مقامات در هند، روز چهارشنبه ۱۰ جولای (۲۰ سرطان)، گفتند که در سانحه ترافیکی تصادم یک بس مسافربری دو طبقه با یک لاری حامل شیر، حداقل ۱۸ نفر کشته شده است.