پاکستان اخراج اجباری افغان‌ها را به دلایل 'بشردوستانه' تعلیق کرد

پاکستان اخراج اجباری افغان‌ها را به دلایل 'بشردوستانه' تعلیق کرد
حکومت پاکستان پس از گفتگو‌ها با کمیشنرعالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز سه شنبه نهم جولای (۱۹ سرطان) روند اخراج اجباری مهاجران افغان بدون اسناد از آن کشور را به دلایل ''بشردوستانه'' به حالت تعلیق آورد.