هغه پرمختللی هېواد چې هرو پنځو دقیقو کې یو موټر په کې غلا کېږي

هغه پرمختللی هېواد چې هرو پنځو دقیقو کې یو موټر په کې غلا کېږي
لوګان لافرنیر د کاناډا په مېلټن سیمه کې ژوند کوي. هغه وايي د ۲۰۲۲ کال اکتوبر یو سهار چې له خوبه راویښ شو، پر تم ځای کې یې نوې اخیستې لارۍ نه وه.
وروسته یې د لګول شوې امنیتي کمرې انځورونه وکتل او ویې لیدل دوه تنه چې مخ او سر یې پټ کړي وو، د شپې په تیاره کې د هغه لارۍ ته پورته کېږي او په اسانۍ سره یې موټر تښتولی دی.
څو میاشتې وروسته، هغه لارۍ ۸۵۰۰ کیلومتره لېرې په ګانا کې پلورل شوې وه.