ترکیب جدید پارلمان اروپا و جمهوری اسلامی؛ تاثیر خیزش راست‌گرایان بر سیاست بروکسل در قبال تهران چیست؟

نتایج انتخابات پارلمانی اروپا و افزایش قدرت راستگرایان به نظر می‌رسد دست‌کم درحال ایجاد تغییر در سطوح حاکمیتی دو قدرت اصلی قاره سبز، فرانسه و آلمان است. سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از این چیرگی راستگرایان بی‌تاثیر نخواهد ماند. اما تاثیر این تغییرات بر رابطه بلوک با ایران چه خواهد بود؟