معاون رییس جمهور مالاوی در یک سانحهٔ هوایی کشته شد 

معاون رییس جمهور مالاوی در یک سانحهٔ هوایی کشته شد 
ساولوس کیلیما، معاون رییس جمهور مالاوی که با شماری دیگر از مقام‌های آن کشور برای شرکت در مراسم جنازۀ یکی از وزیران کابینۀ آن کشور عازم شهر زوزو بود، در یک سانحهٔ هوایی جان باخت.