آمریکا ممنوعیت ارائه تسلیحات به گردان آزوف را لغو کرد

وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که این کشور ممنوعیت ارائه سلاح و آموزش آمریکایی به یک واحد نظامی جنجالی اوکراین را که نقشی کلیدی در دفاع از شهر بندری مهم ماریوپل داشت، لغو کرده است.