د طالبانو له‌خوا د احمد فهیم عظیمي محاکمه غیرعادلانه او د قوانینو خلاف وبلل شوه

د طالبانو له‌خوا د احمد فهیم عظیمي محاکمه غیرعادلانه او د قوانینو خلاف وبلل شوه