حمله شهرک‌نشینان افراطی اسرائيلی به کامیون‌های کمک‌‌رسانی به غزه…

گروهی از شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی روز دوشنبه ۱۳ مه با متوقف کردن کامیون‌های کمک‌رسانی به نوار غزه، بسته‌های مواد غذایی و کیسه‌های غلات را پاره و آن‌ها را در کنار جاده رها کردند.

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2024/05/15/israeli-extremist-settlers-attack-on-aid-trucks-to-gaza

#Nocomment