د نړۍ مشهور اثر مونالیزا په اړه تازه موندنې څه دي؟

د نړۍ مشهور اثر مونالیزا په اړه تازه موندنې څه دي؟
دا د نړۍ تر ټولو لرغونې او مشهوره نقاشي ده، چې لا یې هم په اړه ډېر څه نه دي روښانه شوي.‌