اولین تصاویر قوی‌ترین «ام آر آی» جهان از مغز انسان با دقتی ۱۰ برابر معمول ثبت شد

قوی‌ترین تصویربرداری پرتو مغناطیسی برای امور پزشکی در فرانسه اولین عکس‌های خود از مغز انسان را ثبت کرد.