هند تایید کرد که شهروندان‌اش در اردوی روسیه ثبت نام کرده اند

هند تایید کرد که شهروندان‌اش در اردوی روسیه ثبت نام کرده اند
وزارت خارجهٔ هند روز جمعه ۲۳ فبروری (چهارم حوت) تایید کرد که برخی از شهروندان این کشور برای "خدمات حمایوی" در اردوی روسیه ثبت نام کرده اند و افزود که برای اخراج آنها از اردو با مسکو کار می‌کند.