تیم الف کریکت افغانستان برای انجام مسابقه به سریلانکا میرود

تیم الف کریکت افغانستان برای انجام مسابقه به سریلانکا میرود