شوک پیروزی‌ راستگرایان افراطی به بازارهای مالی اروپا؛ بورس پاریس سقوط کرد

پیروزی‌های احزاب راستگرای افراطی در انتخابات پارلمان اروپا بازارهای مالی را شوکه کرد. چنان که با آغاز داد ستدهای روز دوشنبه شاخص‌های سهام از برلین و پاریس گرفته تا مادرید سیر نزولی به خود گرفتند و نرخ تامین مالی در بازار پول افزایش یافت.