درخواست ملاله یوسفزی از صدراعظم بریتانیا؛ به آموزش دختران افغان اولویت‌ داده شود

درخواست ملاله یوسفزی از صدراعظم بریتانیا؛  به آموزش دختران افغان اولویت‌ داده شود