اگر قاچاقی به کشور دیگری بروید ارزش و احترامی ندارید

نصرت و دوستانش یک سال‌ونیم قبل تصمیم گرفتند برای کار به ایران بروند. او رنج مهاجران غیرقانونی را به خوبی درک می‌کند. به باور او کسانی که قاچاقی وارد کشور دیگری می‌شوند، در آنجا ارزش و حرمتی ندارند.


The post اگر قاچاقی به کشور دیگری بروید ارزش و احترامی ندارید appeared first on اطلاعات روز.